Interneto svetainės privatumo pranešimas

„Hollister Incorporated“ ir jos antrinės įmonės visame pasaulyje, įskaitant įmonę, kuri veikia kaip kontroliuojančioji ir nurodyta skyriuje „Duomenų valdytojas“ ir „Kontaktinė informacija“ (tokia įmonė toliau – „Hollister“, „mes“, „mus“, „mūsų“), įsipareigoja saugoti ir ginti mūsų bendradarbių, galutinių naudotojų, klientų ir kitų verslo partnerių privatumą. Mes laikomės ES Bendrųjų duomenų apsaugos teisės aktų ir nacionalinių įstatymų tose šalyse, kuriose esame įsikūrę. Todėl asmens duomenis renkame tik tuomet, kai tai yra būtina jūsų numatytiems tikslams, mus tą daryti įpareigoja teisiniai reglamentai arba sutartys, turime teisėtą verslo interesą arba jūs savo noru tam suteikiate savo leidimą. Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, kuriuos galite mums pateikti, ypač kiek tai yra susiję su šios interneto svetainės (ir visų su ja susijusių antrinių svetainių) („Svetainė“) naudojimu, arba kai tiesiogiai su mumis susisiekiate, pvz., paskambinate arba parašote el. laišką.

Šiame privatumo pranešime aprašoma:

 

BDAR

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujasis privatumo įstatymas, vadinamas Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). BDAR išplečia ES esančių asmenų privatumo teises. „Hollister“ įdėjo daug pastangų, kad atitiktų BDAR reikalavimus. Atnaujinome savo politiką, procedūras ir praktiką, ir toliau vertinsime savo verslą bei klientus siekdami užtikrinti, kad naudojame ir saugome jūsų asmens duomenis pagal BDAR ir pagal mūsų klientų ir partnerių reikalavimus ir lūkesčius. Įsipareigojame būti skaidrūs ir užtikrinti, kad suprastumėte, kokius asmens duomenis renkame ir kokiems tikslams, taip pat kokias teises turite į savo asmens duomenis.

Vadovaujantis BDAR, asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija

Už bet kokius asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus dėl šios Svetainės naudojimo, atsakingas yra duomenų valdytojas UAB Hollister Lietuva.

Jeigu turite klausimų, pastabų ar abejonių dėl šio privatumo pranešimo arba jei norėtumėte pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo ar pasinaudoti bet kuria savo teise į savo asmens duomenis (žr. skyrių „Jūsų teisės“), prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.

Tiesioginiai UAB Hollister Lietuva kontaktai:
Hollister Lietuva
Oro parko g. 2, Sergeičių km.
Karmėlavos sen.
LT-54462 Kauno r.
+370 37 395586
kaunasprivacy@hollister.com

Mūsų vyr. duomenų apsaugos teisininkės kontaktai:
2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, JAV, 60048
1-847-680-2800
privacy@hollister.com

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas

„Hollister“ renka asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų, kai jūs savanoriškai suteikiate tokią informaciją konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, kai užsakote prekių pavyzdžius, nusiunčiate paklausimą arba prašote patarimo dėl prekės ar paslaugos naudojimo ar pasirinkimo. Taip pat renkami jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., jūsų sveikatos priežiūros specialisto, kad galėtume jums suteikti paslaugą, rekomendaciją ar padėti išsirinkti prekę.

„Hollister“ nesiekia gauti ir neprašo pateikti asmens duomenų iš jaunesnių nei 16 m. amžiaus vaikų. Sutikimą mums suteikti jaunesnio nei 16 m. vaiko asmens duomenis turime gauti iš vieno iš vaiko tėvų ar globėjų.

„Hollister“ neperduos, neparduos ir nenuomos jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent taip būtų nurodyta šioje politikoje. Jūsų asmens duomenis tvarkome kitiems tikslams nei nurodyti šiame privatumo pranešime tik tuomet, jeigu esame įpareigoti tą daryti pagal teisinius reikalavimus (pvz., kai reikia perduoti duomenis į teismą ar teisėtvarkos institucijoms), jeigu sutikote su tokiu tvarkymu arba jeigu toks tvarkymas yra dėl kitų priežasčių teisėtas pagal galiojančius įstatymus. Jeigu tvarkymas būtų vykdomas kitiems tikslams, pateiksime jums papildomą informaciją pagal galiojančių įstatymų reikalavimus.

Galite pasirinkti mums neperduoti tam tikro tipo asmens duomenų, nebent šių duomenų perdavimo reikia tam tikslui, kuriam šie duomenys ir yra renkami (pavyzdžiui, kad būtų įvykdyta sutartis, kurią su mumis sudarėte, arba kai reikia atsakyti į iš jūsų gautą paklausimą). Jeigu nuspręsite mums neperduoti tam tikro tipo asmens duomenų, tai gali turėti įtakos mūsų galimybėms suteikti jums jūsų prašytas prekes ar paslaugas ir jūsų galimybėms naudotis Svetaine ar jos funkcijomis bei paslaugomis.

Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiems tikslams:

 1. Kad galėtumėte naudotis mūsų Svetaine.

  Tvarkymo tikslai: Jums apsilankius Svetainėje, „Hollister“ renka toliau nurodytus asmens duomenis Svetainei administruoti, valdyti, palaikyti (įskaitant saugumo palaikymą) ir tobulinti. Šie duomenys yra saugomi statistinės informacijos apie Svetainę kaupimo tikslams (pvz., skaičiuojant lankytojų srautą, puslapių paspaudimus, atsisiuntimų skaičių, vaizdo įrašų peržiūrų skaičių). Daugiau informacijos apie „Hollister“ naudojamas technologijas žr. skyriuje „Informacija apie slapukus ir kitas technologijas“.

  Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
  • Interneto protokolo (IP) adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas, naršyklės versija, naršyklės konfigūracija, interneto paslaugų teikėjo pavadinimas ir kitokia su kompiuteriu ir ryšiu susijusi informacija, aktuali identifikuojant jūsų įrenginio tipą, jungiantis prie Svetainės, įjungiant duomenų mainus su jumis ir jūsų įrenginiu, ir užtikrinant patogų Svetainės naudojimą
  • Interneto svetainės, iš kurios atėjote arba buvote nukreipti į mūsų Svetainę, Universalusis adresas (URL) ir IP adresas, įskaitant datą ir laiką.
  • Antriniai puslapiai, kuriuose apsilankote naršydami mūsų Svetainėje, nuorodos, kurias spaudžiate Svetainėje, įskaitant datą, laiką ir trukmę.
  • Visas URL paspaudimų srautas į, per ir iš Svetainės, įskaitant datą ir laiką.

  Teisinis tvarkymo pagrindas:
  mūsų teisėti interesai (( 6 (1) (f) BDAR)) suteikti Svetainę ir Svetainės paslaugas, kurių prašėte, užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir gerinti Svetainės turinį ir naudotojų potyrius.

 2. Analizė ir klientų tyrimai.

  Tvarkymo tikslai: apsilankius Svetainėje, „Hollister“ renka toliau nurodytus asmens duomenis, kad galėtų vykdyti analizę ir atlikti klientų tyrimus, susijusius su Svetainės naudojimu, įskaitant bendrus rinkos tyrimus arba apklausas apie klientų poreikius ir nuomones konkrečiais klausimais, kad galėtų generuoti lankytojų srautų tendencijas ir analizuoti reklamos efektyvumą, visa tai vykdant anonimiškai (pvz., kaupiant suvestinius duomenis) arba individualiai, kad galėtume pritaikyti savo Svetainę, paslaugas bei prekes pagal klientų poreikius..

  Tvarkomų asmens duomenų kategorijos (įskaitant slapukų naudojimą):
  • IP adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas, naršyklės versija, naršyklės konfigūracija ir kitokia su kompiuteriu ir ryšiu susijusi informacija, aktuali identifikuojant jūsų įrenginio tipą, jungiantis prie Svetainės, įjungiant duomenų mainus su jumis ir jūsų įrenginiu, ir užtikrinant patogų Svetainės naudojimą.
  • Interneto svetainės, iš kurios atėjote arba buvote nukreipti į mūsų Svetainę, URL ir IP adresas, įskaitant datą ir laiką.
  • Antriniai puslapiai, kuriuose apsilankote naršydami mūsų Svetainėje, nuorodos, kurias spaudžiate Svetainėje, įskaitant datą, laiką ir trukmę.
  • Įvedami paieškos terminai.
  • Mūsų Svetainėje peržiūrėtos arba ieškotos paslaugos ar prekės.
  • Suteikti sutikimai, leidimai ir pan.
  • Naudotojo profilio informacija (registruotiems naudotojams).
  • Apklausų atsakymai, peržiūros, reitingai ir kito tipo grįžtamasis ryšys.

  Teisinis tvarkymo pagrindas:
  mūsų teisėti interesai ((BDAR 6 (1) (f) str.)) naudoti internetinę analitiką, kad nustatytume ir padidintume savo reklamos efektyvumą ir patobulintume svetainės naudotojų potyrius, ir jūsų sutikimas, kurio prašoma tam tikromis aplinkybėmis.

 3. Kai kandidatuojate į pareigas „Hollister“ bendrovėje.

  Tvarkymo tikslai: nustatyti jūsų tinkamumą pareigoms, į kurias kandidatuojate, vykdant kandidato vertinimo procesą pagal jūsų pateiktą paraišką, kurią gauname jums užpildžius tam tikrose šios Svetainės dalyse pateikiamas formas ir (ar) kitokiame kontekste, pvz., dalyvaujant karjeros mugėje ar atsakius į darbo skelbimą. Šiuo tikslu taip pat renkame jūsų asmens duomenis iš mūsų įvairių personalo paieškos agentūrų, su kuriomis bendradarbiaujame, kad rastume ieškomų darbuotojų. Jūsų sprendimas mums šiame kontekste suteikti asmeninę informaciją yra savanoriškas. Visgi, jums nepateikus tam tikros informacijos, negalėsime tvarkyti jūsų paraiškos ar kitų klausimų, kurių jums gali kilti dėl potencialaus darbo „Hollister“ bendrovėje. Jūsų suteikta informacija bus naudojama su jumis susisiekti ir informuoti apie laisvas darbo vietas ir „Hollister“ rinkos naujienas, o jeigu kandidatuojate – jūsų paraiškai tvarkyti. Kandidatuodami į darbo poziciją, turėsite galimybę nurodyti, ar norite savo suteikiamą informaciją perduoti visame pasaulyje įsikūrusiems „Hollister“ personalo atrankos partneriams, tik jūsų gyvenamoje šalyje esantiems „Hollister“ partneriams ar tik tiems „Hollister“ partneriams, kurie administruoja pozicijas, į kurias jūs kandidatuojate.

  Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: el. paštas, slaptažodis, vardas, telefono numeris, adresas, informacija apie dabartinę darbo vietą, profesiniai sertifikatai, ankstesnė darbo istorija ir patirtis, kalbos mokėjimo lygis, mobilumas, nuorodinė informacija apie darbuotoją, ankstesnės „Hollister“ teiktos paraiškos, teisiniai galimo nusamdymo apribojimai, giminaičiai, kurie šiuo metu dirba „Hollister“, lytis, rasė ir tautybė.

  Teisinis tvarkymo pagrindas: šiame kontekste jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai yra būtina siekiant nustatyti, ar bus sudaryta darbo sutartis (BDAR 6 (1) (b) str.) ir atitinkamos nuostatos vietiniame duomenų apsaugos įstatyme, susijusios su (išankstiniais) darbo santykiais), ir pagal savo teisėtus interesus (pagal BDAR 6 (1) (f) str.) siekdami apsaugoti teisinius „Hollister“ interesus (pvz., jei reikia gintis nuo teisinių pretenzijų arba imtis atsargumo priemonių nuo atsakomybės).

 4. Galiojančių įstatymų laikymasis ir teisinių pretenzijų teikimas, vykdymas ir (ar) gynimas.

  Tvarkymo tikslai: kai kuriais atvejais privalome tvarkyti asmens duomenis laikydamiesi teisinių įsipareigojimų, siekdami apsisaugoti nuo neteisėto Svetainės naudojimo, spręsdami ginčus, saugodami savo turtines teises, vykdydami savo sutartis ir teikdami, vykdydami ir gindami teisines pretenzijas. Pavyzdžiui, jeigu esate sveikatos priežiūros specialistas ir gavote iš mūsų atlygį už paslaugas, mums gali reikėti tvarkyti jūsų asmens duomenis įvairių „Sunshine Act“ informacijos atskleidimo įsipareigojimų tikslais. Jeigu dėl bet kurios iš mūsų prekės pateikėte pretenziją, tvarkysime jūsų duomenis, jeigu ir tik tokia apimtimi, kiek tai bus būtina pagal taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus.

  Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
  • IP adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas, naršyklės versija, naršyklės konfigūracija, interneto paslaugų teikėjo pavadinimas ir kitokia su kompiuteriu ir ryšiu susijusi informacija, aktuali identifikuojant jūsų įrenginio tipą, jungiantis prie Svetainės, įjungiant duomenų mainus su jumis ir jūsų įrenginiu, ir užtikrinant patogų Svetainės naudojimą.
  • Antriniai puslapiai, kuriuose apsilankote naršydami mūsų Svetainėje, nuorodos, kurias spaudžiate Svetainėje, įskaitant datą, laiką ir trukmę.
  • Visas URL paspaudimų srautas į, per ir iš Svetainės, įskaitant datą ir laiką.
  • Vardas, pavadinimas ir adresas.
  • Ligoninė ir sumos, kurias mes jums mokame.
  • Asmeninė kontaktinė informacija (telefonas, el. paštas, faksas ir kt.).
  • Sveikatos informacija ir patirtis su mūsų prekėmis.
  • Prašymai suteikti informaciją ir išbandyti prekių pavyzdžius.

  Teisinis tvarkymo pagrindas:
  jūsų šiame kontekste suteiktus asmens duomenis naudojame pagal savo teisėtą interesą (BDAR 6 (1) (f) str.) saugoti savo verslą ir turtą (įskaitant teisinių pretenzijų teikimą, vykdymą ar gynimą), ir laikydamiesi teisinio įsipareigojimo (str. BDAR 6 (1) (c) str.). Šiame kontekste jūsų asmens duomenis taip pat tvarkysime gavę jūsų leidimą.

 

Jūsų asmens duomenų perdavimas

„Hollister“ bendrovėje prieigą prie jūsų asmens duomenų turi tik asmenys, kuriems būtina ją žinoti, kad galėtų vykdyti savo darbines pareigas.

Jūsų asmens duomenis perduodami šioms gavėjų kategorijoms toliau nurodytiems tikslams:

 1. Kitos „Hollister“ grupės įmonės , ypač „Hollister Incorporated“ (2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048). Tokios įmonės gali būti įsikūrusios kitoje šalyje, kurių Europos Komisija nėra patvirtinusi kaip tinkamą duomenų apsaugos lygį užtikrinančių šalių, tarp jų ir Jungtinėse Valstijose arba EEE nepriklausančiose šalyse, kur yra „Hollister“ grupės įmonių. Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams perduodame teisėtais „Hollister“ bendrovės interesais (pagal BDAR 6 (1) (f) str.) supaprastinti pasaulines operacijas, susijusias su sistemomis ir paslaugomis, kurias teikia „Hollister“ grupės bendrovės, pvz., prieigą prie tinklo serverių, IT sistemų ir įvairių skyrių personalo.
 2. Mūsų vardu duomenis tvarkantys trečiųjų šalių teikėjai, būtini prekėms ir paslaugoms teikti, įskaitant mūsų IT paslaugų teikėjus, pvz., salesforce.com ir SAP, mūsų sistemų ir tinklo programinės įrangos administravimo tikslams. Mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir partneriai yra sutartimi įsipareigoję „Hollister“ vardu teikti tokius duomenis pagal atitinkamus nurodymus ir pagal atitinkamus tvarkymo tikslus, užtikrindami jūsų asmens duomenims tinkamą apsaugą. Jiems draudžiama kitaip tvarkyti ar platinti jūsų asmens duomenis, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
 3. Valdžios institucijos, teismai, išoriniai patarėjai ir panašios trečiosios šalys, kai tai yra būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, jeigu turime pagrindo įtarti, kad atskleisti asmens duomenis yra būtina, siekiant identifikuoti, susisiekti ar imtis teisinių veiksmų prieš asmenį, kuris galimai vykdo sukčiavimą, pažeidimus arba trukdymą (tyčia ar netyčia) mūsų teisių, turto arba kitų Svetainės naudotojų ar kitų asmenų, kuriems tokia veikla gali sukelti žalą, atžvilgiu. Taip pat atskleidžiame asmeninę informaciją gavę teismo šaukimą, orderį ar kitokį teisminį ar administracinį įsakymą, arba kai nuoširdžiai tikime, kad įstatymas, reglamentas, teismo šaukimas, orderis ar kitoks teisminis ar administracinis įsakymas to reikalauja – arba įgalioja mus tą daryti – arba kai reikia reaguoti į avarinę situaciją. Tokio duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, nurodyti viršuje (pagal BDAR 6 (1) (f) str.), ir teisinių įsipareigojimų laikymasis (pagal BDAR 6 (1) (c) str.).
 4. Mūsų profesionalūs patarėjai, įskaitant auditorius, buhalterius ir teisininkus, jeigu to reikia ir tokia apimtimi, kokia reikia, mūsų finansinių įsipareigojimų įvykdymo arba audito tikslams, arba teikiant, vykdant ir (ar) ginant teisines pretenzijas.

Visais atvejais šioms trečiosioms šalims asmens duomenis teikiame tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, ir vadovaudamiesi kitais BDAR bei kitų aktualių vietinių įstatymų apribojimais.

Kai kurie jūsų asmens duomenų gavėjai bus įsikūrę arba vykdys susijusią veiklą ne jūsų šalyje ir ne EEE, kur duomenų apsaugos įstatymai gali numatyti kitokį apsaugos lygį nei jūsų jurisdikcijos įstatymai, kurių Europos Komisija nėra patvirtinusi kaip pakankamų. Sudarydami tinkamas sutartis dėl duomenų perdavimo pagal standartines sutarčių sąlygas (2010/87/ES ir (ar) 2004/915/EB), kaip nurodyta BDAR 46 (5) str., arba kitais tinkamais būdais, kurių galima prašyti susisiekus žemiau nurodytais kontaktais, įgyvendinsime tinkamas priemones, užtikrinančias, kad visi kiti ne EEE įsikūrę gavėjai teiktų atitinkamo lygio duomenų apsaugą ir kad būtų taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, saugančios jūsų duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo ar pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos suteikimo ir nuo visų kitų neteisėtų duomenų tvarkymo formų.

 

Duomenų saugojimas

„Hollister“ ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai saugo Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kokia yra būtina mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir tik tiek laiko, kiek yra būtina mūsų tikslams, kuriems renkame asmens duomenis, pasiekti pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir mūsų vidinius duomenų laikymo grafikus. Kai „Hollister“ bendrovei jūsų duomenų tvarkyti nebereikia, ištrinsime juos iš mūsų sistemų ir (ar) įrašų, ir (ar) imsimės veiksmų, kad tinkamai paverstume juos anonimiškais, kad jūs nebegalėtumėte būti pagal juos atpažinti, nebent privalėsime saugoti jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisinių arba reglamentinių įsipareigojimų, galiojančių „Hollister“ bendrovei.

Asmens duomenys iš principo bus laikomi tol, kol sutiksite gauti mūsų pranešimus. Visgi, gavę leidimą jums siųsti rinkodaros medžiagą, jūsų atitinkamus asmens duomenis saugosime ilgiau. Paprastai ištriname sutartis, pranešimus ir verslo laiškus, kuriuose yra asmens duomenų, arba iš tokių dokumentų ištriname asmens duomenis, praėjus 10 metų po jų pasibaigimo arba sukūrimo, nes tokiems duomenims taikomi įstatymų reikalavimai, pagal kuriuos dažnai reikalaujama tokius duomenis saugoti iki 10 metų. Be to, jeigu pradedami teisminiai ar drausminiai veiksmai, asmens duomenys bus saugomi iki tokių veiksmų pabaigos, įskaitant bet kokius galimus apeliacijos laikotarpius, o tuomet bus ištrinti arba archyvuojami, kaip numato įstatymai.

Daugiau konkrečios informacijos apie saugojimo laikotarpius yra pateikta skyriaus „Asmens duomenų tvarkymas“ poskyriuose.

 

Jūsų teisės

Jeigu suteikėte leidimą vykdyti bet kokius duomenų tvarkymo veiksmus, tokį leidimą galite bet kada atsiimti ir ateityje tokie duomenys nebebus tvarkomi. Toks atsiėmimas neturės įtakos iki leidimo atsiėmimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus jūs taip pat turite toliau nurodytas teises, kuriomis galite pasinaudoti susisiekę su mumis pirmiau minėtu būdu pagal galiojančiuose įstatymuose numatytas sąlygas:

 1. Teisė susipažinti su duomenimis: turite teisę gauti iš mūsų atsakymą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jeigu atsakymas teigiamas, turite teisę prašyti susipažinti su šiais asmens duomenimis. Ši teisė susipažinti apima, inter alia, tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir gavėjus arba gavėjų kategorijas, kuriems šie asmens duomenys buvo ar bus atskleisti. Turite teisę gauti savo asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, kopiją. Jums paprašius papildomų kopijų, galime taikyti tam tikrą įkainį, pagrįstą mūsų administracinėmis sąnaudomis.
 2. Teisė į asmens duomenų ištaisymą: turite teisę prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs arba netikslūs. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, taip pat ir tuo atveju, kai pateikiate papildomą pareiškimą.
 3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis: turite teisę reikalauti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis, taip pat ir tais atvejais, kai i) jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo tvarkomi, ii) jeigu atsiimate savo leidimą ir mes nebeturime teisinio pagrindo ir toliau naudoti jūsų asmens duomenis, iii) jeigu prieštaraujate jūsų asmens duomenų naudojimui (kaip nurodyta toliau), iv) jeigu mes naudojome jūsų asmens duomenis neteisėtai, arba v) jeigu jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti pagal teisinį įsipareigojimą.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą bet kokiomis aplinkybėmis, pvz., i) kai manote, kad jūsų asmens duomenys yra netikslūs, ir reikia apriboti jų tvarkymą tik kol patikrinsime jūsų asmens duomenų tikslumą, ii) jūsų asmens duomenys naudojami neteisėtai, bet jūs nesutinkate su šių asmens duomenų ištrynimu ir reikalaujate, kad vietoje to jie būtų apriboti, iii) kai mums jūsų asmens duomenų nebereikia, bet jūsų asmens duomenų reikia jums teisinių pretenzijų teikimo, vykdymo ar gynimo tikslais, iv) prieštaravote, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami, ir reikia apriboti jų tvarkymą, kol patikrinsime, ar priežastys, dėl kurių naudojome jūsų asmens duomenis, leidžia patenkinti jūsų prieštaravimą.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą: turite teisę gauti savo asmens duomenis organizuotu, įprastu ir nuskaitomu formatu, kad juos būtų galima perkelti į kitą organizaciją, kai tai techniškai įmanoma. Ši teisė galioja tik tuomet, kai jūsų asmens duomenys naudojami su jūsų leidimu ir sutarties vykdymo tikslams, ir kai jūsų asmens duomenų naudojimas atliekamas automatizuotu būdu.
 6. 6. Teisė prieštarauti: turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis, remdamiesi savo konkrečia situacija, o tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslams – bet kuriuo metu, ir galite iš mūsų reikalauti, kad jūsų asmens duomenų nebetvarkytume. Tokia teisė prieštarauti gali neegzistuoti, ypač jei jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina, kai reikia imtis atitinkamų veiksmų prieš sutarties sudarymą arba vykdant jau sudarytą sutartį.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su „Hollister“. Informuojame, kad „Hollister“ negalės patenkinti jūsų prašymo, jeigu to neleis galiojantis įstatymas.

Taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai, ypač įsikūrusioje šalyje narėje, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta

 

Informacija apie slapukus ir kitas technologijas

Kai naudojate Svetainę, į jūsų įrenginį siunčiame vieną ar daugiau slapukų – mažų tekstinių failų, kuriuose yra raidinių ir skaitmeninių simbolių eilutė. Naudojame ir sesijos slapukus, ir nuolatinius slapukus. Sesijos slapukas dingsta jums uždarius naršyklę. Nuolatinis slapukas lieka ir jums uždarius naršyklę, jį jūsų naršyklė gali naudoti vėlesnių jūsų apsilankymų mūsų Svetainėje metu. Jūsų interneto naršyklėje gali būti tam tikrų slapukų valdymo nustatymų. Atkreipkite dėmesį: jeigu ištrinsite slapukus arba nuspręsite nesutikti su jų naudojimu, gali būti, kad negalėsite maksimaliai išnaudoti visų per šią Svetainę teikiamų paslaugų funkcijų. Per Svetainę teikiamoms paslaugoms naudojame ir trečiųjų šalių slapukus. Pavyzdžiui, naudojame „Google Analytics“ rinkdami ir tvarkydami tam tikrus analitinius duomenis. Mes netvarkome ir nereaguojame į interneto naršyklių signalus „nesekti“ ar panašius signalus, kurie rodo prašymą nebesekti mūsų naudotojų, kurie lankosi mūsų Svetainėje ir naudoja Svetainėje teikiamas paslaugas.

Slapukus naudojame ir automatiškai renkame informaciją tam, kad: i) individualizuotume savo Svetainę ir Svetainėje teikiamas paslaugas, kad jos įsimintų jūsų informaciją ir kad jos jums nereikėtų įvesti iš naujo, kai naudojate, arba kitą kartą, kai naudosite, mūsų Svetainę ir Svetainėje teikiamas paslaugas, ii) teiktume skirtingiems profiliams pritaikytas reklamas, turinį ir informaciją, iii) stebėtume ir analizuotume mūsų Svetainės ir Svetainėje teikiamų paslaugų efektyvumą ir trečiųjų šalių rinkodaros veiklą pagal skirtingus profilius, iv) stebėtume apibendrintą Svetainės naudojimo statistiką, pvz., bendrą lankytojų ir puslapių peržiūrų skaičių, ir v) sektume jūsų įvedamą, pateikiamą ir būsenos informaciją bet kokių akcijų metu ar kitą veiklą, vykdomą per mūsų Svetainę (profiliavimas). Sekimo technologijos (profiliavimas) mums taip pat padeda valdyti bei tobulinti Svetainės naudojimą, i) nustatant, ar jau yra buvęs kontaktas tarp jūsų kompiuterio ir mūsų, ir ii) matuojant, kurios Svetainės dalys yra populiariausios.

Socialiniai tinklai trečiosios šalys, tokios kaip „Facebook“, gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius ir kitas duomenų saugojimo technologijas rinkdami ar gaudami informaciją iš Svetainės ir kitų interneto puslapių ir naudoti šią informaciją teikdami matavimo paslaugas ir tikslinę reklamą. Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja jas teikiančios organizacijos privatumo politika. Pavyzdžiui, jeigu susikuriate ar prisijungiate prie savo paskyros trečiosios šalies socialiniame tinkle, galima gauti prieigą prie tam tikros toje svetainėje esančios informacijos, pvz., jūsų vardo, paskyros informacijos ir draugų, pagal šios trečiosios šalies socialinio tinklo svetainės nustatytą patvirtinimo procedūrą. Galite turėti teisę atsisakyti informacijos rinkimo ir naudojimo taikant skelbimus. ES gyventojai gali pasinaudoti tokiu pasirinkimu apsilankę www.youronlinechoices.eu.

 

Šio privatumo pranešimo taikymas ir pakeitimai

Ši politika taikoma tik praktikai, procedūroms ir paslaugoms. Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ir paslaugas, kurias valdo kitos, mūsų nevaldomos ir nekontroliuojamos bendrovės. Jeigu suteiksite savo asmens duomenis šioms interneto svetainėms ar paslaugoms, jūsų asmens duomenims bus taikoma tų interneto svetainių ir paslaugų privatumo politika. Rekomenduojame atidžiai perskaityti bet kokios jūsų lankomos interneto svetainės privatumo politiką.

Šį privatumo pranešimą galime bet kuriuo metu atnaujinti pakoreguodami šį puslapį. Norėdami būti informuoti apie jus įpareigojančius pokyčius, turėtumėte kas tam tikrą laiką peržvelgti šią politiką iš naujo. Paskutinį kartą ši politika atnaujinta 2019 m. kovo mėn.