UAB "Hollister Lietuva" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

  • 2019-09-26
  • Corporate


UAB „Hollister Lietuva“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Hollister Lietuva UAB darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0125 (toliau – Projektas).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti dabartinius ir būsimus Hollister Lietuva UAB darbuotojus, keliant ir suteikiant specifines kompetencijas, būtinas kasdieniniame darbe atliekant tiesiogines darbo funkcijas. Projekto tikslinės grupės – Hollister Lietuva UAB esami ir naujai priimti darbuotojai, kurie dalyvaus mokymuose. Hollister Lietuva UAB siekia suteikti savo darbuotojams specifinių (pvz. hidraulikos, automatizacijos, robotikos ir pan.), projektų valdymo, finansų ir kitų sričių žinių bei įgūdžių. Mokymų metu darbuotojų įgytos žinios ir kompetencijos tiesiogiai prisidės prie Hollister Lietuva UAB reikalavimus atitinkančių kasdienių funkcijų vykdymo.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Bendra projekto vertė siekia 489.353,00 eurai, iš kurių 244.676,50 eurų sudaro Europos socialinio fondo agentūros lėšos ir 244.676,50 eurų - įmonės nuosavas indėlis.